Fundusz Górnośląski SA

Sokolska 8   40-086 Katowice
tel.: 032 200-84-00
fax.: 032 253-88-28, NIP: 954-10-24-666
www.fgsa.pl

Fundusz Górnośląski S.A. jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Katowicach (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000042922 NIP: 954-10-24-666, REGON: 272854582 Kapitał zakładowy: 131.567.320 zł, w całości opłacony.