Kolegium Pracowników Służb Społecznych

ul. Tuwima 14a   41-250 Czeladż
tel.: +48 32 256 67 10
fax.: +48 32 256 67 10
www.kpsscz.pl

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

Kolegium Pracowników Służb Społecznych jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Województwo Śląskie, działa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

Kolegium kształci pracowników socjalnych, zgodnie z obowiązującymi wymogami polskiego prawa oraz standardami Unii Europejskiej.

Studenci Kolegium w trzy lata nauki uzyskują wyższe wykształcenie - licencjat Uniwersytetu Śląskiego z zakresu praca socjalna oraz poszukiwany zawód pracownika socjalnego.