Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.

ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21   42-470 Siewierz
tel.: +48 32 67 41 142
fax.: +48 32 67 41 471
NIP: 625-24-500-36 REGON: 276271179
www.szpital-siewierz.pl

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.
42-470 Siewierz, ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21

KRS 0000492008, NIP 6252450036, REGON 276271179
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 2.200.000,00 zł