Majątek

Data dokumentu: 2017-11-30

Kapitał zakładowy: 239.612.000,00 PLN.

Składa się z 2.396.120 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy.

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 30.11.2017 r.: 231.261.680,70 PLN w tym:

 

  • Środki trwałe w budowie: 224.013.462,55 PLN
  • Pozostałe środki trwałe: 7.248.218,15 PLN

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Administrator BIP Eliza Zioło 2017-05-15 20:59:41
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP Eliza Zioło 2018-01-02 08:27:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Eliza Zioło
Dokument podpisano: 2017-11-24
Rejestr zmian dokumentu