Archiwum ogłoszeń

Zamówienie z wolnej ręki
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/11/WR/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
„Zmiana podjazdu do hotelu, rozbudowa placu przed budynkiem kotłowni i wiatą śmietnikową o dodatkowy plac manewrowy i dodatkowy pas parkingów oraz wykonanie 3 szlabanów parkingowych”
Data archiwizacji: 2018-03-01 15:49:11

Zamówienie z wolnej ręki
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/10/WR/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja meczów U19 na Stadionie Śląskim
Data archiwizacji: 2018-03-01 15:49:11

Zamówienie z wolnej ręki
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/08/WR/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
„Rewitalizacja oświetlenia wokół promenady” w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Modernizacja promenady wokół Stadionu Śląskiego wraz z elementami kanalizacji deszczowej”
Data archiwizacji: 2017-12-28 14:46:51

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/10/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługę odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Chorzów ul. Katowicka 10 w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2018 r.
Data składania ofert: 2017-09-29 10:30
Data archiwizacji: 2018-03-01 15:49:11

Zamówienie z wolnej ręki
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/04/WR/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
"Przebudowa studni kanalizacyjnych oraz przebudowa przykanalików wraz z wymianą wpustów na promenadzie wokół Stadionu Śląskiego w Chorzowie"

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/09/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa mebli na Stadion Śląski w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10 wraz z wykonaniem projektu aranżacji wnętrz i montażem
Data składania ofert: 2017-08-16 10:30

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/08/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Modernizacja elewacji oraz przebudowa holu wejściowego pawilonu sportowo ? hotelowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Data składania ofert: 2017-08-17 10:30

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/07/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Renowacja i rozbudowa parkingów, na terenie Przedpola Wschodniego Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Data składania ofert: 2017-08-10 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/05/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej Stadionu, w tym także mienia znajdującego się na Stadionie oraz osób na nim przebywających, połączone z zapewnieniem zmotoryzowanej grupy interwencyjnej
Data składania ofert: 2017-08-08 10:30