Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/14/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem i akcesoriami

Negocjacje bez ogłoszenia
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/1/NBO/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
„Usługa odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Chorzów ul. Katowicka 10 w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2018 r.”

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
Ul. Katowicka 10
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/12/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
„Dostawa gadżetów reklamowych dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10”