Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/13/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi ochrony stałej oraz imprez organizowanych na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/11/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
„Zakup ciągnika kompaktowego z ładowaczem czołowym”

Zamówienie z wolnej ręki
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/11/WR/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
„Zmiana podjazdu do hotelu, rozbudowa placu przed budynkiem kotłowni i wiatą śmietnikową o dodatkowy plac manewrowy i dodatkowy pas parkingów oraz wykonanie 3 szlabanów parkingowych”

Przetarg nieograniczony
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
Zamówienie nr: ZP/10/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługę odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Chorzów ul. Katowicka 10 w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2018 r.