Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: 728 430 977
www.szmiuw.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

 

 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji informuje,

że z dniem 31 grudnia 2017r. zakończył swoją działalność. W chwili obecnej trwają czynności likwidacyjne jednostki.

Informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

Sekretariat: 728 430 977 lub 728 430 975

Księgowość: 728 430 974

Korespondencję związaną z realizacją zadań w zakresie gospodarki wodnej należy kierować na adres:

RZGW w Gliwicach

Ul. Sienkiewicz 2, 44-100 Gliwice

tel. (32) 777 49 50

fax. (32) 777 49 99

e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl

albo

Zarząd Zlewni w Katowicach

Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

tel. 32 250 41 27.

e-mail: zz-katowice@wody.gov

 

Uchwała Nr V/42/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach znajduję się w zakładce Dostęp do Informacji Publicznej.