Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
fax.: +48 (32) 258 60 45
bip-slaskie.pl/sznkat