Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/03/19
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Doposażenie Teatru Rozrywki w krzesła specjalistyczne dla orkiestry

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/04/17
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie - postępowanie II

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/02/17
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie