Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10, adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223

Zamówienie nr: 01/U/18
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 04/U/16
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa ochrony obiektów, osób i mienia.

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 05/D/16
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa cyfrowego systemu 30 mikrofonów bezprzewodowych.

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 03/U/16
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego.

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 02/Rb/16
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Modernizacja toalet dla widzów Dużej Sceny oraz zabudowa urządzeń klimatyzacyjnych w foyer I balkonu Dużej Sceny

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 01/D/16
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa reflektorów automatycznych typu ruchoma głowa wraz z akcesoriami