Biblioteka

Data dokumentu: 2017-05-18

Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (dalej „CDPGŚ”) jest biblioteką fachową gromadzącą, opracowującą, konserwującą, przechowującą oraz udostępniającą zbiory biblioteczne przede wszystkim z zakresu: botaniki, zoologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa i edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i jego obrzeża. Zbiory obejmują dokumenty piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, publikowane i niepublikowane. Dokumenty biblioteczne są katalogowane i indeksowane (indeksy: geograficzny, administracyjny, słowa kluczowe) w systemie MAK.

W 2009 roku biblioteka CDPGŚ przystąpiła doPorozumienia o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej”, której celem jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. W ramach ŚBC, biblioteka udostępnia kolekcję własnych wydawnictw pn. „Biblioteka CDPGŚ” oraz koordynuje kolekcję „Natura”, która dokumentuje dzieje śląskiego przyrodoznawstwa, bogactwo i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz działalność ochronną i edukacyjną.

Katalog zbiorów on-line

Katalog zbiorów bibliotecznych CDPGŚ (baza książek i artykułów oraz wypożyczalnia) można przeglądać pod adresem: http://biblioteka.cdpgs.katowice.pl/

Zbiory cyfrowe udostępniane są w ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w kolekcjach:

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

Zbiory biblioteczne udostępniane są zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów bibliotecznych CDPGŚ z dnia 14 maja 2009 r.

Godziny otwarcia dla czytelników: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.00 (w środę do 15.30). Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki we wtorek do godziny 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biblioteki.

Kontakt: referent ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw - Marta Duda, tel. (+48 32) 757 47 21, 757 47 26 wew. 622, e-mail: biblioteka@cdpgs.katowice.pl, pok. 622

Z uwagi na niewielką liczbę miejsc w bibliotece oraz możliwość czasowego pobytu pracowników poza siedzibą Centrum, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem biblioteki!

Czytaj więcej na stronach biblioteki:

http://www.cdpgs.katowice.pl/biblioteka

http://www.cdpgs.katowice.pl/biblioteka-cyfrowa


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2017-05-18 15:49:04
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-19 10:36:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2017-05-18
Rejestr zmian dokumentu