Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

ul. 3 Maja 63   41-800 Zabrze
tel.: 032-271-08-45
fax.: 032-271-40-89
NIP: 648-27-69-014 REGON: 243312300
www.medykzabrze.pl

UWAGA!
Aktualna strona BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego znajduje się pod adresem:

https://ckzuzabrze-bip.slaskie.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest zespołem publicznych szkół, w którego skład wchodzą:

 1. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu.
  Szkoła kształci w zawodach:
  • technik elektroradiolog
  • technik masażysta
  • technik dentystyczny
  • higienistka stomatologiczna
  • technik sterylizacji medycznej
  • terapeuta zajęciowy
  • podolog
 2. Szkoła Policealna w Zabrzu.
  Szkoła kształci w zawodach:
  • asystent osoby niepełnosprawnej

Organem prowadzącym Centrum jest Województwo Śląskie, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Centrum jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.