Informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie Nr 1/2023 z dnia 2023-04-06
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
z siedzibą przy ul. 3 Maja 63
41-800  Zabrze
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista d.s. ekonomiczno-księgowych
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 2/2020 z dnia 2020-07-03
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
z siedzibą przy ul. 3 Maja 63
41-800  Zabrze
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 1/2020 z dnia 2020-05-27
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Zabrzu

z siedzibą przy ul. 3 Maja 63
41-800  Zabrze
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 1/2016 z dnia 2016-12-20
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
z siedzibą przy ul. 3 Maja 63
41-800  Zabrze
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalista ekonomiczno-płacowy
Liczba osób do zatrudnienia: 1