Fundusz Górnośląski SA

Sokolska 8   40-086 Katowice
tel.: 32 723 31 10
NIP: 9541024666 REGON: 272854582
www.fgsa.pl

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.,40-086 Katowice , ul. Sokolska 8,Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 272854582, NIP: 9541024666, KRS 0000042922, kapitał zakładowy 131.567.320zł, wpłacony w całości.