e-maile

Data dokumentu: 2020-01-07

E-maile

 

E-maile do poszczególnym komórek

 

Sekretariat Dyrektora Naczelnego: repty@repty.pl; pok. A16

 

Kierownik Działu Kadr i Szkoleń: kadry@repty.pl; pok A04

 

Administrator Systemu Informatycznego: it@repty.pl; pok A18

 

Główny Księgowy: dk@repty.pl; pok. A05

 

Kierownik Działu Organizacji: do@repty.pl; pok. A03

 

Dział Administracyjno Gospodarczy, Zaopatrzenia i Transportu: zaopatrzenie@repty.pl; pok. A07

 

Sekcja Zamówień Publicznych: zamowieniapubliczne@repty.pl; pok. A15

 

Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego: dt@repty.pl; pok. 114

 

Kierownik Działu Fizjoterapii: df@repty.pl; pok. 040

 

Zastępca dyr. ds. Lecznictwa: dl@repty.pl; pok. 041

 

Naczelna Pielęgniarka: dp@repty.pl; pok. 041

 

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2015-05-08 12:50:33
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-26 10:52:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Antoniewicz
Rejestr zmian dokumentu