Schemat Przebiegu Procesu Udzielania Świadczeń Zdrowotnych w Trybie Ambulatoryjnym w Poradniach Specjalistycznych

Data dokumentu: 2021-07-01
Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 6. Zał. nr 4 - schem. udziel. świad. ambulat. PS.pdf [413 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2017-01-30 09:31:52
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-05 10:06:24
Odpowiedzialny merytorycznie: PD
Rejestr zmian dokumentu