Majątek GCR "REPTY" na dzień 31.12.2019r.

Data dokumentu: 2020-03-05

Stan majątku Szpitala na dzień 31.12.2019 w PLN (netto)
Aktywa trwałe: 57.760.008,55
Aktywa obrotowe: 9.771.136,04


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2020-03-05 14:48:56
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-06 08:52:28
Odpowiedzialny merytorycznie: PD
Dokument podpisano: 2020-03-05
Rejestr zmian dokumentu