Zarząd Szpitala

Dyrektor Naczelny

Norbert Komar

Kontakt: Sekretariat Dyrektora; 32/39 01 201 ; e-mail: repty@repty.pl

 


p.o. Z-cy Dyr. ds. Lecznictwa

Janusz Kapustecki

Kontakt: Sekretariat ; 32/ 39 01 300; e-mail: dl@repty.pl

 


Naczelna Pielęgniarka

 

 


Kierownik Działu Kadr i Szkoleń

Anna Ledwoń

Kontakt: 32/ 39 01 202; e-mail: kadry@repty.pl

 


Kierownik Działu Fizjoterapii

Maria Biedal

Kontakt: 32/ 39 01 460; e-mail: df@repty.pl

 


Kierownik Działu Organizacji

Paweł Korzeniowski

Kontakt: 32/ 39 01 400; e-mail: do@repty.pl

 


Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego

Łukasz Pudlik

Kontakt: 32/ 39 01 510; e-mail: dt@repty.pl

 


Główna Księgowa

Barbara Pędolska

Kontakt: 32/ 39 01 450; e-mail: ksiegowosc@repty.pl

 


Skład Rady Społecznej SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach

Przewodniczący Rady: Izabela Domogała

Przedstawiciel Wojewody: Małgorzata Rasała - Tomczyk

Przedstawiciele Sejmiku: Barbara Dziuk

Zbigniew Przedpełski

Józef Kubica

Maria Ożga

Lucyna Ekkert

Zygmunt Klosa

Andrzej Pilot

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2020-03-11 08:51:29
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-08 11:21:05
Odpowiedzialny merytorycznie: PD
Rejestr zmian dokumentu