Uchwała nr VI/24/10/2020 z dnia 19.10.2020 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr V/12/34/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie nadania statutu "Repty" Górnośląskiemu Cetrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach

Data dokumentu: 2020-11-19
Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Uchwala_VI_24_10_2020_2020-10-19 STATUT GCR REPTY tekst ujednolicony.pdf [392 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2020-11-19 12:06:00
Odpowiedzialny merytorycznie: PD
Rejestr zmian dokumentu