Majątek GCR "REPTY" na dzień 31.12.2020r.

Data dokumentu: 2021-08-06

Stan majątku Szpitala na dzień 31.12.2020 w PLN (netto)
Aktywa trwałe: 58.961.601,82
Aktywa obrotowe: 11.701.208,73


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2021-08-06 08:44:55
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-06 08:46:45
Odpowiedzialny merytorycznie: PD
Rejestr zmian dokumentu