Archiwum ogłoszeń

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/22/ZP/2017
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Data składania ofert: 2017-06-28 09:30
Data archiwizacji: 2017-10-06 10:13:33

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/11/ZP/2016
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
Data składania ofert: 2016-03-25 11:00
Data archiwizacji: 2016-07-27 12:05:50

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/4/N/2016
Najem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 26,5 m2
Data archiwizacji: 2016-06-01 14:11:32

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Rodzaj zamówienia: Dostawy
GCR/1/ZP/2016 dostawa leków
Data składania ofert: 2016-02-24 11:00
Data archiwizacji: 2016-06-28 14:04:06

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: nr GCR/22/ZP/2015
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i leków
Data składania ofert: 2015-07-30 09:00
Data archiwizacji: 2015-12-07 09:09:04

Przetarg pisemny ofertowy
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/68/N/2014
GCR/68/N/2014
Data składania ofert: 2015-01-15 11:00
Data archiwizacji: 2015-05-05 10:33:24

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/67/ZP/2014
PRZETARG NIEOGRANICZONY GCR/67/ZP/2014
Data składania ofert: 2015-02-02 13:00
Data archiwizacji: 2015-06-02 13:06:30

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/37/ZP/2014
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony GCR/37/ZP/2014
Data składania ofert: 2014-06-26 11:00
Data archiwizacji: 2014-10-07 21:58:37

Zapytanie o cenę
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/18/ZP/2014
Zapytanie o cenę GCR/18/ZP/2014
Data archiwizacji: 2014-05-06 17:27:48

Zapytanie o cenę
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/17/ZP/2014
Zapytanie o cenę GCR/17/ZP/2014
Data archiwizacji: 2014-05-06 17:27:48