Ogłoszenia o zamówieniach

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/30/W/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa i montaż cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG
Data składania ofert: 2022-09-23 08:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/29/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Doradztwo i obsługa w zakresie zamówień publicznych
Data składania ofert: 2022-09-15 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/31/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie audytu oraz diagnozy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Data składania ofert: 2022-09-12 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/28/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
EKO PARK - ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach
Data składania ofert: 2022-08-12 08:00

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/22/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA ZBIOROWEGO WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ KUCHNI SP ZOZ „REPTY” GCR
Data składania ofert: 2022-07-25 08:00

Postępowanie tryb podstawowy bez negocjacji
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/27/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
EKO PARK - ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach
Data składania ofert: 2022-07-15 08:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/26/W/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa wody źródlanej lub mineralnej
Data składania ofert: 2022-07-01 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/24/W/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa armatury sanitarnej
Data składania ofert: 2022-06-30 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/23/W/2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie prac na drzewostanie i zieleni niskiej
Data składania ofert: 2022-06-30 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/21/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: Wymiana dźwigów osobowych i szpitalnych w obiekcie GCR ,,Repty” w Tarnowskich Górach
Data składania ofert: 2022-05-27 09:00