Ogłoszenia o zamówieniach

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/14/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego i audytu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego
Data składania ofert: 2022-04-29 09:00

Tryb podstawowy bez negocjacji
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/11/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
Data składania ofert: 2022-04-04 08:00

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/15/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa leków
Data składania ofert: 2022-04-21 08:00

Podstawowy bez negocjacji
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/10/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi prania
Data składania ofert: 2022-04-01 08:00

Podstawowy bez negocjacji
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/7/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
DOSTAWA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĘKSZAJĄCEGO ERGONOMIĘ NA STANOWISKACH PRACY
Data składania ofert: 2022-04-01 08:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/13/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem podstawowym „P”
Data składania ofert: 2022-03-24 09:00

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/5/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU ZWIĘKSZAJĄCEGO ERGONOMIĘ NA STANOWISKACH PRACY
Data składania ofert: 2022-03-07 08:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/12/W/2022
Rodzaj zamówienia: Postępowanie
Konserwacja centrali telefonicznej
Data składania ofert: 2022-03-17 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/9/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przygotowanie, redakcja i druk biuletynu pt.: "Wieści z Rept"
Data składania ofert: 2022-03-16 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/8/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług telefonii komórkowej
Data składania ofert: 2022-03-04 09:00