Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowanie tryb podstawowy bez negocjacji
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/2/ZP/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wymiana dzwigów osobowych i szpitalnych w SP ZOZ REPTY Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach
Data składania ofert: 2022-02-11 08:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/NAJEM/1/2022
Rodzaj zamówienia: Najem/Dzierżawa
Wynajem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 26,5 m? wraz z pomieszczeniem magazynowym o powierzchni 7,5 m? oraz powierzchnią wystawową w holu głównym
Data składania ofert: 2022-02-28 12:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/6/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Konserwacja dźwigów oraz platformy dla osób niepełnosprawnych
Data składania ofert: 2022-02-25 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/4/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Dostawa preparatów chemicznych do uzdatniania wody”
Data składania ofert: 2022-02-15 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/1/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „EKO PARK ? ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach”
Data składania ofert: 2022-01-31 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/50/W/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego
Data składania ofert: 2022-01-11 09:00

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/41/ZP/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji
Data składania ofert: 2021-12-20 08:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/49/W/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie badań wody
Data składania ofert: 2021-12-09 09:00

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/48/W/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników
Data składania ofert: 2021-12-07 09:00

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/42/ZP/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa materiałów medycznych
Data składania ofert: 2021-12-08 08:00