Zapytanie ofertowe

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/23/W/2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Wykonanie prac na drzewostanie i zieleni niskiej

Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły

całość dokumentacji postępowania przetargowego

2022-06-24 11:18:53
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2022-06-24 11:18:10