Zapytanie ofertowe

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/31/W/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi

Przeprowadzenie audytu oraz diagnozy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły

całość dokumentacji postępowania przetargowego

2022-09-09 11:39:19
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2022-09-09 11:38:35