Zapytanie ofertowe

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/30/W/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy

Dostawa i montaż cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG

Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły

całość dokumentacji postępowania przetargowego

2022-09-12 12:46:07
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2022-09-12 12:44:54