Informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie Nr z dnia 2019-03-27
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladź
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko starszy księgowy - 1/1 etatu
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr z dnia 2017-11-27
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladż
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referent - 1/1 etatu
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr z dnia 2017-09-08
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladż
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referent 0,5 etatu
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr z dnia 2017-08-25
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladż
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko samodielny referent - 0,5 etatu
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr z dnia 2017-04-13
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladż
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr z dnia 2017-01-23
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladż
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent 0,5 etatu
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr z dnia 2017-01-23
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladż
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko samodzielny referent 0,5 etatu
Liczba osób do zatrudnienia: 1