Anna Mercik


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2013-11-05 11:18:47
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2008-10-13 21:36:54
Opis zmian dokumentu:
Zmiany danych teleadresowych pracowników
Wprowadzający informację: Norbert Hajduk
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2007-05-31 22:41:39
Opis zmian dokumentu:
Poprawa błędnej pisowni
Wprowadzający informację: Norbert Hajduk
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2007-05-31 22:34:05
Opis zmian dokumentu:
Zmiany pisowni nazwiska
Wprowadzający informację: Norbert Hajduk
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2005-01-27 10:19:55
Opis zmian dokumentu:
Dodanie infomacji o danych teleadresowych
Wprowadzający informację: Przemysław Kuśmierski
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki