Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
mowjaworze.edupage.org