Dyrektor
Jarosław Bonczek

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172173
Email: dyrektor@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-01-04 09:54:43
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-02-11 10:04:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Dokument podpisano: 2006-01-04
Rejestr zmian dokumentu

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
Krzysztof Biernacki

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172172 w.107
Email: szkola@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-01-04 10:00:55
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:59:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Dokument podpisano: 2006-01-04
Rejestr zmian dokumentu

Wicedyrektor ds. Wychowania i Opieki
Dorota Stańczyk

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +480338172172 w.109
Email: internat@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-01-04 10:08:10
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:55:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Dokument podpisano: 2006-01-04
Rejestr zmian dokumentu

Główny Księgowy
Barbara Greń

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172172 w.104
Email: gl.ksiegowy@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-01-04 10:15:45
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:56:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Dokument podpisano: 2006-01-04
Rejestr zmian dokumentu

Kierownik Gospodarczy
Renata Białek

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172172 w.103
Email: kadry@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-01-04 10:19:12
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:58:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Dokument podpisano: 2014-07-30
Rejestr zmian dokumentu

Sekretarz Szkoły
Beata Sygut

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172172 w.102
Email: sekretariat@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-09-27 10:24:42
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:58:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Dokument podpisano: 2006-09-27
Rejestr zmian dokumentu

Starszy Księgowy
Małgorzata Bacmaga

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172172 w.105
Email: ksiegowosc@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-01-04 10:30:23
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:58:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Dokument podpisano: 2006-01-04
Rejestr zmian dokumentu

Księgowy
Anna Klemińska

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172172 w.105
Email: administracja@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2015-09-16 13:44:17
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:57:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Rejestr zmian dokumentu

Referent
Ewa Szczodrowska

Adres: ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Telefon: +48338172172 w.125
Email: biuro@mowjaworze.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2015-09-16 13:42:59
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-12-21 09:58:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Rejestr zmian dokumentu

Inspektor Ochrony Danych
Ryszard Bebek

Adres: ul. Cieszyńska 21, 43-384 Jaworze
Telefon: 33 815 00 21
Email: iodo@escobb.com.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2023-10-24 09:57:29
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-24 10:00:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Bonczek
Rejestr zmian dokumentu