Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Krasickiego 4   42-693 Krupski Młyn
tel.: +48(32)2857023
fax.: +48(32)2857028
NIP: 645-001-00-13 REGON: 000202152
www.mowkrupskimlyn.pl/

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

im.Ottona Lipkowskiego

ul.Krasickiego 4

42-693 Krupski Młyn

Dyrektor placówki: Beata Mirota

tel/fax: 32 285 70 23  tel/fax:32 285 70 28

Adres e-mail: sekretariat@mowkrupskimlyn.pl

strona internetowa: www.mowkrupskimlyn.pl