Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Klasztorna 1   47-420 Kuźnia Raciborska
tel.: +48(32)4191117
fax.: +48(32)4191117
NIP: 639-16-96-321 REGON: 000204790
mowkuzniaraciborska.pl