KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: (nie jest wymagana matura - kształcenie bezpłatne)

Data dokumentu: 2006-01-13

Technik Dentystyczny
forma dzienna
Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów).


Technik Usług Kosmetycznych
forma dzienna.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).


Technik Farmaceutyczny
forma dzienna.
Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów).


Technik Elektroradiolog
forma dzienna.
Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów).


Technik Masażysta
forma dzienna i stacjonarna dla dorosłych (wieczorowa).
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).


Higienistka Stomatologiczna
forma dzienna
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

 

Asystentka Stomatologiczna
dla dorosłych w formie stacjonarnej (wieczorowa).
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).


Opiekun Medyczny
dla dorosłych w formie zaocznej.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

 

Technik sterylizacji medycznej
dla dorosłych w formie zaocznej.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

 

Technik Ortopeda
forma dzienna, wieczorowa
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Terapeuta Zajęciowy
forma dzienna.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Opiekunka Środowiskowa
forma dzienna, wieczorowa, zaoczna, kursy kwalifikacyjne.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Opiekunka Dziecięca
forma dzienna, wieczorowa
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Opiekun w domu pomocy społecznej
forma dzienna, wieczorowa, zaoczna
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Asystent osoby niepełnosprawnej
forma dzienna, wieczorowa, zaoczna, kursy kwalifikacyjne.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Opiekun osoby starszej
forma dzienna, wieczorowa, zaoczna
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Technik administracji
forma dzienna, wieczorowa, zaoczna, kursy kwalifikacyjne
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) (1 kwalifikacja),

 

Technik archiwista
forma dzienna, wieczorowa, zaoczna, kursy kwalifikacyjne
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) (2 kwalifikacje),

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
forma dzienna, wieczorowa, zaoczna,
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) (1 kwalifikacja),


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2006-01-13 11:00:48
Ostatnia aktualizacja: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2019-05-13 13:18:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2006-01-13
Rejestr zmian dokumentu