Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Nr.: 1/K/11/2017
Data dokumentu: 2017-11-28

Podmiot kontrolujący: Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice ul. Wiertnicza 3

Termin rozpoczęcia kontroli: 20 października 2017 r.

Termin zakończenia kontroli: 31 października 2017 r.

 

Zakresy kontroli:

1. Przestrzeganie znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych

 

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół kontroli nr 040115-53-K044-Pt/17 z dnia 31.10.2017 r.

 

Wykonano zalecenia:

1. Uzupełniono apteczkę pierwszej pomocy w niezbędne środki.

2. W przypadku jednej umowy poprawiono datę zakończenia umowy o pracę


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2017-11-28 11:53:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2017-11-28
Rejestr zmian dokumentu