Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Nr.: 1/K/01/2018
Data dokumentu: 2018-01-02

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice ul. Wiertnicza 3

Termin rozpoczęcia kontroli: 09 października 2017 r.

Termin zakończenia kontroli: 21 listopada 2017 r.

Zakresy kontroli: 
1. Realizacja procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 
2. Książki obiektu budowalnego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Wyniki zakończonej kontroli: 
Protokół kontroli z dnia 21.11.2017 r.

Wydano zalecenia pokontrolne.

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2018-01-04 10:43:18
Ostatnia aktualizacja: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2018-01-04 10:46:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2018-01-02
Rejestr zmian dokumentu