Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalfikacje w zawodzie

Nr.: 1/K/01/2019
Data dokumentu: 2019-01-10

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Przeprowadzona w dniu: piątek, 10 styczeń 2019 r.

Szkoła/placówka: Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: 
"Obserwacja egzaminu w zakresie kwalifikacji: Z.17, Z.01, Z.19, Z.21".

Wynik kontroli:
Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2020-02-14 09:33:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2019-01-14
Rejestr zmian dokumentu