Kontrola planowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

Nr.: 1/K/11/2019
Data dokumentu: 2019-11-13

Podmiot kontrolujący: 
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Przeprowadzona w dniu: 
środa, 13 listopad 2019 r.

Szkoła/placówka: 
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: 
"Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów".

Wynik kontroli: 
Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2020-02-14 09:49:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2019-11-14
Rejestr zmian dokumentu