Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

Nr.: 1/K/12/2020
Data dokumentu: 2020-12-23

Podmiot kontrolujący: Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin rozpoczęcia kontroli: 7.12.2020

Termin zakończenia kontroli: 7.12.2020

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Sprawy finansowe oraz organizacyjne (w tym kontrola poprawności danych wprowadzonych do SIO) za lata 2019-2020.

Wyniki zakończonej kontroli: Protokół z dnia 22.12.2020 r.

Rozbieżności dotyczące rozpoczęcia nauki nie mają wpływu na wysokość subwencji oświatowej.
O wpisach dotyczących zatrudnionych nauczycieli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2021-02-04 10:57:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2020-12-23
Rejestr zmian dokumentu