Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenia społeczne

Nr.: 1/K/02/2022
Data dokumentu: 2022-02-11

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Termin rozpoczęcia kontroli: 26.112021 r.
Termin zakończenia kontroli: 6.12.2021 r.
Zakresy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Wyniki zakończonej kontroli: Protokół z kontroli z dnia 6.12.2021 r. Skorygowano stosowne dokumenty zgodnie z protokołem. Brak wystąpień pokontrolnych.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2022-02-11 10:22:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2022-02-10
Rejestr zmian dokumentu