Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

ul. Warszawska 7   47-400 Racibórz
tel.: +48 032 415 32 44
fax.: +48 032 415 32 44
www.medykraciborz.com.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu jest zespołem publicznych szkół, w skład którego wchodzą:

1. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu.

Szkoła kształci w zawodach:

o technik masażysta

o higienistka stomatologiczna

o terapeuta zajęciowy

o opiekunka dziecięca

o technik usług kosmetycznych

o technik sterylizacji medycznej

o opiekun w domu pomocy społecznej

o asystent osoby niepełnosprawnej

o opiekun medyczny

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu druga lokalizacja w Rybniku

Szkoła kształci w zawodach:

o technik usług kosmetycznych

o opiekun w domu pomocy społecznej

o terapia zajęciowa

o opiekunka dziecięca

o technik sterylizacji medycznej

o opiekun medyczny

o asystent osoby niepełnosprawnej

o technik masażysta

o higienistka stomatologiczna

2. Szkoła Policealna w Raciborzu

o technik usług kosmetycznych

o asystent osoby niepełnosprawnej

o opiekun medyczny

o opiekun w domu pomocy społecznej

o technik sterylizacji medycznej

Organem prowadzącym Centrum jest Województwo Śląskie, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Centrum jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.