Wykaz nauczcieli niepełnozatrudnionych


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2023-09-18 10:11:04
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: