Sabina Duda


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-12-16 13:20:30
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-09-21 10:09:40
Opis zmian dokumentu:
zmiana kierownika
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2015-10-28 14:37:20
Opis zmian dokumentu:
Poprawki
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2015-10-28 14:35:50
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: