Uchwały w sprawie przyznawania stypendiów Miasta Świętochłowice dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zameldowanych na stałe w Świętochłowicach