Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Oświaty w Świętochłowicach