Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach nadzoruje szkoły

i placówki oświatowe w mieście.

Zajmuje się także ich obsługą finansowo - księgową.

Jednostka rozpoczęła swą działalność 1 lipca 2015 roku.