Ogłoszenia o zamówieniach

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: MZO.271.2.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Zakup pomocy dydaktycznych