Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: MZO.271.16.1.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Świętochłowice wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Zapytanie ofertowe
Przetarg nieograniczony
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: MZO.271.5.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Przetarg nieograniczony
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: 503321-N-2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w oparciu o narzedzia TOC