Dostęp do informacji Publicznej

Data dokumentu: 2017-09-14

Opera Śląska zwana dalej Operą jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

Informacje publiczne udostępniane są przez Operę na stronie internetowej Opery http://opera-slaska.pl/

Informacje pochodzące z centralnego Biuletynu Informacji Publicznej udostępniane są na stronie internetowej: http://bip-slaskie.pl/osbyt/

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie internetowej Opery, a w tym informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz dotycząca dokumentacji przebiegu i efektów kontroli odbywa się na wniosek, zgodnie z Ustawą.


OPERA ŚLĄSKA
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Redaktor BIP Dagmara Juszczyszyn 2017-09-15 00:19:16
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Dagmara Juszczyszyn 2017-09-15 14:56:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2017-09-14
Rejestr zmian dokumentu